Anti-spam določilaS tem, ko ste sprejeli Splošne pogoje uporabe, sprejemate tudi Anti-spam določila oz. določila proti pošiljanju neželene pošte, ki tvorijo del Splošnih pogojev uporabe servisa Newsletter.si.

Neželena elektronska pošta je kakršnakoli elektronska pošta, ki jo pošljete določenemu prejemniku, od katerega niste neposredno in izrecno dobili dovoljenja za pošiljanje elektronskih sporočil, vezanih na določeno zadevo oz. tematiko.

Elektronska sporočila, ki jih smete pošiljati z Newsletter.si servisom, so torej tista, za katere ste dobili izrecno dovoljenje od prejemnikov, na katerega od naslednjih načinov:

  • Prejemnik se je na prejemanje sporočil prijavil preko prijavnega obrazca na elektronska sporočila na vašem spletnem mestu.
  • Prejemnik se je strinjal s prejemanjem elektronskih sporočil pri izpolnjevanju drugih spletnih obrazcev, kjer je obkljukal možnost (checkbox), da želi prejemati elektronska sporočila. Ta možnost ne sme biti predhodno samodejno obkljukana (z namenom zavesti obiskovalca), temveč mora obiskovalec to polje sam zavestno obkljukati.
  • Če ste pridobili email naslov od prejemnika na drug način kot preko spleta, npr. pri izpolnjevanju pisnih prijav, obrazcev, oddaji vizitk, ob nakupu in podobno, kjer se je prejemnik izrecno strinjal oziroma naznanil, da želi od vas prejemati elektronska sporočila z določeno tematiko.


Elektronska sporočila, ki jih pošljete z Newsletter.si servisom, morajo vključevati tudi:

  • Povezavo za odjavo prejemnika s seznama prejemnikov z enim samim klikom.
  • Ime, naziv in fizični naslov pošiljatelja.
  • Naveden namen pošiljanja oziroma naveden razlog, zakaj je prejemnik dobil vaše sporočilo.


S servisom Newsletter.si NE SMETE pošiljati sporočil na email naslove, za katere velja:

  • Nimate izrecnega dovoljenja od prejemnikov, da jim lahko pošiljate sporočila z določeno tematiko.
  • E-mail sezname ste kupili, si izposodili, najeli ali na drugačen način pridobili od tretjih oseb.
  • Na e-mail naslov določene stranke niste v zadnjih dveh letih na tovrstni način pošiljali elektronske pošte oz. komunicirali na ta način.
  • E-mail naslove ste našli objavljene na različnih spletnih mestih ali jih kako drugače pridobili s spleta.


Rezultat pošiljanja katerimkoli od takšnih prejemnikov bo ta, da bodo prejemniki vašo e-pošto označili kot neželeno. Pri dovolj velikem deležu sporočil, označenih kot spam, bomo dobili povratno informacijo o tem tudi na Newsletter.si in takoj ukinili vaš uporabniški račun.

Na splošno si pridržujemo pravico, da nemudoma ukinemo vaš račun, če ugotovimo, da pošiljate e-pošto prejemnikom, od katerih niste dobili dovoljenja za pošiljanje.

Za dodatna vprašanja v zvezi z našimi Anti-spam določili ali če želite prijaviti kršitev teh določil s strani katere od naših strank, nam pišite na elektronski naslov info@newsletter.si.

----------