Pogoji uporabe storitve Newsletter.siSpletnik spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje Spletnik, d.o.o., Osenjakova ulica 14, 1000 Ljubljana, matična številka: 3520919 (v nadaljevanju tega besedila upravljavec osebnih podatkov). Posameznik dovoljuje upravljavcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi na brezplačni demo preizkus, ob prenosu e-priročnika ali druge publikacije ali v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani spletnik.si, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih s Spletnikom ter za prenos e-priročnika, drugih publikacij ali izpolnitev drugih storitev na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.
Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljavca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.
Upravljavec osebnih podatkov, podatke pridobljene za zgoraj opredeljene namene lahko posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov.
Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku. Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@spletnik.si.

Spletnik ne bo preverjal, urejal ali razkril vsebine spletnih strani uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon, ali če bo to potrebno da: (i) se zaščitijo interesi in pravice Spletnika ali da (ii) se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.


Storitve in podporaStoritev je uporabniku na voljo na podlagi tega sporazuma. Ponudnik lahko občasno in po lastni presoji spremeni pogoje uporabe in spremenjene pogoje uporabe objavi na spletnem naslovu http://www.newsletter.si/pogoji_uporabe.html ali vas o spremembi obvesti na drug način. Vse spremembe pogojev uporabe postanejo veljavne, ko se revidirano besedilo Pogojev uporabe objavi na tem spletnem naslovu.

Za uporabo storitve morate biti polnoletni oziroma biti sposobni obvezati se k sprejemanju obveznosti iz teh pogojev. V nasprotnem vas naprošamo, da storitve ne uporabljate.

Storitev omogoča lastnikom oz. upravljalcem spletnih mest, da na svojih spletnih mestih zbirajo podatke o prijavah obiskovalcev ter ustvarjajo in izvajajo e-poštno komuniciranje s temi obiskovalci ter ostalimi, na drugačen način prijavljenimi interesenti.

S servisom je mogoče pošiljati sporočila velikosti ne večje od 250 kb. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli oceni in spremeni mejno velikost sporočila, ki je še sprejemljiva za pošiljanje. Ta velikost načeloma ne bo nikoli nižja od 100 kb.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen kadarkoli. Uporabnik ni upravičen do povračila že plačanih zneskov za uporabo storitve, razen če ponudnik enostransko prekine sporazum zaradi drugega razloga, kot je uporabnikovo kršenje Anti-spam določil o prepovedi pošiljanja neželene e-pošte.

Plačilo za uporabo plačljivih naročniških paketov storitev se izvrši vnaprej za tekoči mesec uporabe ali več mesecev vnaprej po predračunu z bančnim nakazilom. Za začetek tekočega meseca uporabe se šteje dan, ko se je stranka registrirala za plačljivo storitev oziroma je bila izvedena nadgradnja z brezplačne na plačljivo storitev. Če za tekoči mesec iz kakršnegakoli razloga ne bomo prejeli plačila, boste o tem pravočasno obveščeni. Rok za plačilo za uporabo storitve je 4 dni po začetku tekočega meseca uporabe, v nasprotnem boste prejeli opomin. Če v roku 6 dni po datumu opomina za plačilo vašega plačila ne bomo prejeli, bomo vaš uporabniški račun omejili na možnosti pošiljanja, predvidene za brezplačni račun; ko prejmemo vaše plačilo, pa bomo vaš račun nazaj nadgradili. Naročnina za naročniške pakete storitev se plačuje neprekinjeno za čas trajanja naročnine oziroma pogodbe, ne glede na to, ali v tekočem mesecu storitev uporabljate ali ne.


Če storitve po naročniškem paketu ne uporabljate oziroma se ne prijavite v vaš uporabniški račun 90 zaporednih dni, se račun prenese v stanje mirovanja, o čemer boste tudi obveščeni, z možnostjo, da ponovno oživite vaš račun. Račun bo ponudnik držal v stanju mirovanja do 30 dni, po preteku tega obdobja pa bo trajno ukinjen. Pogodba preneha potem, ko so poravnane vse obveznosti naročnika do ponudnika.


Plačilo za uporabo predplačniških paketov se izvrši vnaprej. Stranka plača število sporočil (v nadaljevanju: krediti), ki jih je možno poslati v sklopu predplačniškega paketa. Predplačniški paketi niso časovno omejeni in trajajo, dokler niso porabljeni vsi krediti, kupljeni z določenim predplačniškim paketom. Predplačniški paket je mogoče kadarkoli dopolniti z nabavo novega predplačniškega paketa, pri čemer se novi krediti prištejejo obstoječim še neporabljenim kreditom. Storitev ne ločuje med testno poslanimi sporočili in končno poslanimi sporočili, zato vsa testno poslana sporočila črpajo obstoječe kredite v predplačniškem uporabniškem računu.


Vse vnešene informacije pri postopku registracije morajo biti resnične, natančne in ažurne. Uporabnik je sam odgovoren za varnost uporabniškega imena in gesla, ki ga pridobi z registracijo. Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne možnost registriranja za storitev za katerokoli osebo iz kateregakoli razloga in pravico do ukinitve uporabniškega računa.

Ponudnik se trudi, da se vsa HTML sporočila, ki jih uporabnik ustvari in naloži v aplikacijo ter pošlje preko ponudnikovih strežnikov, pretvorijo v obliko čimbolj skladno s standardi za pošiljanje e-pošte, vendar v nobenem primeru ne zagotavlja, da bodo poslana HTML sporočila prikazana pravilno v vseh e-poštnih programih, ki jih utegnejo uporabljati različni prejemniki. Razlog za to je preraznolik nabor orodij, s katerimi je možno ustvarjati HTML sporočila, zato ponudnik priporoča uporabo orodij, ki ustvarjajo HTML dokumente, skladne z W3C standardi.

Obveznosti in omejitveS pridobitvijo dostopa do storitve uporabnik ne pridobi nikakršne licence za programsko opremo, ki poganja delovanje storitve. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje in repliciranje ter spreminjanje kateregakoli dela izvorne programske kode storitve in izdelava izvedenih storitev iz izvorne storitve. Prav tako ni dovoljeno deliti pravice do uporabe storitve oz. uporabniškega računa s tretjimi osebami.

S sprejemanjem pogojev uporabe se obvezujete, da boste storitev koristili le v skladu s tem sporazumom in veljavno zakonodajo. Strinjate se, da  pri uporabi storitve ne boste uporabljali seznamov prejemnikov, ki bi jih utegnili pridobiti s strani tretjih oseb, prav tako pa tretjim osebam tudi ne posredovali seznamov e-poštnih naslovov, ki ste jih pridobili z uporabo te storitve. Strinjate se, da ponudnik ni v nobenem primeru odgovoren za škodo, ki bi nastala vam ali tretjim osebam z uporabo storitve.

Storitev se lahko uporablja le v zakonite namene. Razpošiljanje vsebin, ki kršijo slovensko zakonodajo ali lokalno zakonodajo držav, iz katerih so prejemniki vsebin, je prepovedano. To vključuje tudi vse vsebine ki so žaljive, obscene, grozilne, sovražne ali kako drugače negativne, kot tudi vsebine, ki so zaščitene s pravom intelektualne lastnine. Prav tako je prepovedano pošiljanje verižnih pisem in vsebin, ki promovirajo protizakonite natečaje oziroma tekmovanja, piramidne sheme in kampanje mrežnega marketinga ter vsebin, ki prikazujejo ali so povezane na vsebine z goloto, žaljive vsebine, vsebine vezane na igre na srečo, promoviranje farmacevtskih izdelkov, piratizirano ali drugače protizakonito programsko opremo, računalniške viruse in kakršnekoli druge vsebine, ki jih ocenimo kot neprimerne.

Strinjate se, da vse informacije o uporabniku, ki jih ta poda ob registraciji, kot tudi tehnične informacije o koriščenju storitve s strani uporabnika, lahko ponudnik uporabi v namen komuniciranja z uporabnikom in za izboljševanje kakovosti storitve.

Ponudnik ne bo v nobenem primeru koristil uporabnikovih seznamov prejemnikov in drugih informacij o strankah za drug namen, kot je predviden s samo storitvijo. Prav tako ponudnik ne bo uporabljal informacij o strankah za pošiljanje neželene elektronske pošte. Več v poglavju Varovanje zasebnosti.

Prekinitev sporazumaTa sporazum lahko prekinete kadarkoli tako, da pošljete elektronsko sporočilo na info@newsletter.si ali pisno na Spletnik d.o.o. Sporočilo mora vsebovati vaše ime in priimek ter vaše uporabniško ime za uporabo storitve. Pri tovrstni prekinitvi sporazuma niste upravičeni do vračila že plačanih zneskov za uporabo storitve.

Ponudnik storitve lahko prekine ta sporazum ali Storitev kadarkoli in brez posebnega razloga, s predhodnim obvestilom ali brez. Ponudnik zaradi takšne prekinitve nima nikakršne odgovornosti nasproti vam ali tretjim osebam, razen povračila že plačanih zneskov za uporabo storitve (naročniški paketi), razen v primeru, ko ponudnik prekine sporazum zaradi uporabnikove kršitve Anti-spam določil uporabe, v primeru katerega uporabniku ni dolžan povrniti že plačanih zneskov za uporabo storitve.


GarancijaUporaba storitve in kakršnokoli zanašanje na delovanje storitve je na uporabnikovo odgovornost. Ponudnik ne zagotavlja, da bo storitev delovala neprekinjeno ali brez napak in ne zagotavlja da bo uporabnik z uporabo storitve dosegel zastavljene rezultate. Storitev je na voljo v takšni obliki kot trenutno obstaja, in ponudnik ne daje nikakršnih zagotovil za uspeh z uporabo storitve, četudi bi takšna zagotovila bila lahko sugerirana uporabniku bodisi eksplicitno ali implicitno, vključno z zagotovili za doseganje prodajnega uspeha in ustreznosti storitve za določen namen.  

Ponudnik se bo, brez obveznosti in vkolikor bo ocenil, da je to finančno sprejemljivo, trudil nadgrajevati storitev oziroma po potrebi popravljati delovanje storitve.

Omejitev odgovornostiPod nobenimi pogoji ponudnik storitve ali ponudniki podpornih servisov, ki omogočajo delovanje storitve (ponudniki dostopa do interneta ipd.) ter distributerji, zastopniki in zaposleni niso odgovorni za kakršnokoli nastalo posredno ali neposredno finančno škodo, četudi je bil ponudnik morebiti obveščen o možnosti nastanka škode. Prav tako ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi zaradi uporabe storitve s strani uporabnika lahko nastala tretjim osebam.


Tehnične zahteve


Za uporabo storitve je potrebno imeti stabilen dostop do interneta in katerikoli od sodobnih brskalnikov:

  • Internet Explorer 7 in višji
  • Mozilla Firefox 3 in višji
  • Safari 4 in višji
  • Opera 10 in višji
  • katerikoli od drugih sodobnih brskalnikov.

Pravila za pošiljanje pošteVsa sporočila, poslana s pomočjo Newsletter.si storitve morajo zadostovati naslednjim pogojem:

Vsako sporočilo mora vsebovati povezavo za odjavo z e-poštnega seznama z enim samim klikom. Uporabnik bo pred pošiljanjem sporočil, ki ne vključujejo povezave za odjavo, opozorjen in naprošen, da vključi tudi povezavo za odjavo s seznama.

Vsa sporočila morajo vsebovati informacije o pošiljatelju sporočila (ime podjetja, naslov podjetja, telefonska številka in podatki o podjetju).

V vseh sporočilih mora biti jasno naveden razlog, zakaj je prejemnik prejel sporočilo.


Vsa sporočila morajo vsebovati povezavo, ki nedvoumno označuje, da je bilo sporočilo poslano s pomočjo storitve Newsletter.siDovoljenja za pošiljanje e-pošteVsako sporočilo poslano s pomočjo Newsletter.si storitve, mora vsebovati povezavo za enostavno odjavo prejemnika z e-poštnega seznama. Povezave za odjavo morajo ostati aktivne oziroma dostopne še 30 dni potem, ko ste razposlali e-pošto. Strinjate se, da ne boste na nikakršen način poskušali umakniti ali kako drugače onemogočiti povezave za odjavo.

Strinjate se, da boste s storitvijo pošiljali elektronsko pošto le prejemnikom, od katerih ste neposredno pridobili dovoljenje za pošiljanje in da ne boste pošiljali sporočil na distribucijske e-poštne sezname (mailing liste), novičarske skupine ali spam email naslove.

Varovanje zasebnostiSpletnik spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik vpiše znotraj te spletne strani je podjetje Spletnik, d.o.o., Osenjakova ulica 14, 1000 Ljubljana, matična številka: 3520919. Spletnik osebnih podatkov, podatkov o  uporabniških računih ne posreduje drugim uporabnikom ali tretjim osebam.

Posameznik dovoljuje Spletnik-u uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi na brezplačni demo preizkus, ob prenosu e-priročnika ali druge publikacije ali v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani newsletter.si, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih s Spletnikom ter za prenos e-priročnika, drugih publikacij ali izpolnitev drugih storitev na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik..

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, ponudnik ne bo izvedel prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik. Privoljenje lahko posameznik kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@spletnik.si.Spletnik d.o.o. kot ponudnik in upravljalec servisa Newsletter.si zbira določene podatke o uporabnikih zgolj za namen zagotavljanja boljše storitve in komuniciranje s svojimi strankami vezano na uporabo servisa oziroma podporo pri uporabi servisa, kot tudi za spremljanje statistike njihove uporabe. Ponudnik zbira tudi podatke oz. sezname prejemnikov elektronskih sporočil strank.

Ponudnik zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke in podatke o seznamih prejemnikov skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik zbranih podatkov o svojih strankah in njihovih seznamih prejemnikov ne posreduje tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo.

Ponudnik shranjuje vse podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

Ponudnik v nobenem primeru ne uporablja seznamov prejemnikov svojih strank za pošiljanje lastnih sporočil  na te sezname prejemnikov.

V skladu z veljavno zakonodajo (External link opens in new tab or windowZakon o elektronskih komunikacijah in External link opens in new tab or windowZakon o telekomunikacijah) ponudnik občasno na naslove svojih strank pošilja periodična obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov ponudnik udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler se uporabnik ne odjavi od uporabe servisa Newsletter.si.


Druga določilaČe katerokoli od določil tega sporazuma ne bo možno uveljavljati, bodo ta določila omejena oziroma umaknjena iz sporazuma, z namenom, da sporazum ostane pravnomočen.


Ponudnik in stranka se strinjata, da ta sporazum predstavlja izjavo o medsebojnem razumevanju in sprejemanju pogojev in ukinja kakršenkoli drugačen pisni ali ustni dogovor.


Stranki tega sporazuma se strinjata, da vse spore v zvezi s tem sporazumom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.